Cookie tájékoztató

Általános tájékoztatás a sütikről

A süti (angolul cookie) a meglátogatott weboldal által küldött információcsomag, mely a böngészőn keresztül a látogató számítástechnikai eszközén jön létre, és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A süti alkalmazása biztosítja a látogató egyes adatai lekérdezésének, valamint a böngészőben végrehajtott internethasználata nyomon követésének lehetőségét. A sütik által pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. A sütik önmagukban a felhasználó név szerinti azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítástechnikai eszközének felismerésére alkalmasak, azonban segítségükkel a felhasználóról és internethasználati szokásairól pontos profil készíthető.

A Társaság által alkalmazott sütik fajtái:

– Ideiglenes / munkamenet sütik (session / navigation cookie): érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődik a látogató eszközéről. A munkamenet sütik semmilyen esetben sem gyűjtenek olyan információt, amellyel Önt azonosítani lehetne. Ezen sütik általában olyan információt tárolnak, mint a bejelentkezés állapota.

– Használatot elősegítő sütik (functional cookies): a weboldal funkcionalitását javítják azáltal, hogy megjegyzik a felhasználó választásait, böngészőjének az adott oldalra vonatkozó beállításait.

– Teljesítményt biztosító sütik (preferences cookie): a jobb felhasználói élmény biztosítása, a látogatói élmény növelése érdekében információkat gyűjtenek a felhasználó meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól.

– Statisztikai / reklám sütik (analytic / marketing cookie): A statisztikai vagy reklámkiszolgáló sütik segítik a látogatók viselkedésének megértését azáltal, hogy anonim adatot gyűjtenek, melyekből jelentéseket hozhatnak létre és/vagy közvetlen célzott hirdetések megjelenítését teszik lehetővé a honlapon. Ezek a sütik általában a látogatóról profil készítését teszik lehetővé (profilkészítő cookie).

A Társaság által alkalmazott sütik forrása:

Saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozza létre, amelyet a felhasználó az adott pillanatban éppen meglátogat, azaz jelen esetben a Társaság honlapja.

Harmadik féltől származó cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül, és ezáltal hozzá is férhet a cookie-ban tárolt információhoz vagy a látogatóról adatot gyűjthet.

A sütik kezelése, felhasználása

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A honlap látogatója internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k használatát, a korábban már engedélyezett sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően pedig törölheti. Előfordulhat azonban, hogy valamennyi süti elutasítása egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja.

A felhasználók a sütik kezeléséhez a böngésző súgójában vagy a leggyakrabban használt böngészőkhöz a  Symantec honlapján találnak segítséget:

https://support.norton.com/sp/hu/hu/home/current/solutions/v57840314_NortonM_Retail_1_hu_hu

Google Analytics szolgáltatás esetén az érintett megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a weboldal használattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A fenti hivatkozásokon elérhető webhelyek, információk és letölthető anyagok teljesen függetlenek a Társaság honlapjától, így azok elérhetőségével vagy az azokon található információkkal kapcsolatban a Társaság tájékoztatást adni nem tud és azokért felelősséget sem vállal.

A Társaság honlapján a látogatónak el kell fogadnia a sütiket mielőtt azok alkalmazásra kerülnek, az alábbi kivételekkel, azaz nem szükséges beszerezni a hozzájárulást a

– felhasználó által rögzített adatokat tároló sütikhez (user-input cookies),

– hitelesítési munkamenet sütikhez (authentication cookies),

– felhasználó-központú biztonsági sütikhez (user centric security cookies),

– multimédia munkamenet lejátszó sütikhez (multimedia player session cookies),

– terheléskiegyenlítő munkamenet sütikhez (load balancing session cookies),

– a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütikhez (user interface customization cookies).

Ezen sütik alkalmazása esetén csak tájékoztatnunk kell az érintetteket.

Minden egyéb célú süti alkalmazása során – különösen a felhasználók profiljainak létrehozását célzó és a felhasználó böngészési szokásain alapuló hirdetési üzenetek megjelenítésére használt sütik esetén – a felhasználó előzetes beleegyezése szükséges, azaz az érintettnek nyilatkoznia kell arról, hogy:

– a Társaság Adatkezelési tájékoztatóját megismerte, annak rendelkezéseit elfogadta,

– a sütik alkalmazásához, és az ezzel összefüggő adatkezeléshez hozzájárul.

A sütiket elfogadó négyzetek a Társaság által nincsenek előre bejelölve, azt kizárólag az érintett az aktív tevékenységével teheti meg.

A hozzájárulást igénylő sütiket addig nem telepítünk a felhasználó gépére, ameddig az érintett meg nem adta a hozzájárulását. Ennek következménye lehet, hogy a felhasználók addig nem férhetnek hozzá a weboldal bizonyos részeihez, funkcióihoz, ameddig nem nyilatkoznak a sütik elfogadásáról vagy tiltásáról.

A Társaság biztosítja a cookie-k esetében az alkalmazásához adott érintetti hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon, mint ahogy annak megadása történt.

Kivételt képeznek a böngésző gyártók saját sütijei – pl.: Google Inc. esetén a Google Chrome böngésző, melyekben a Társaság a gyártó által beépített technikai korlátozások miatt nem tudja törölni a gyártó scriptjei által elhelyezett sütiket. Ilyen esetben a törlést kizárólag az érintett teheti meg a saját böngészőjében.

Munkamenet sütik esetében az adatkezelés célja a honlap megfelelő működésének biztosítása. Az adatkezelés időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a süti automatikusan törlődik a számítógépről.

Az adatkezelés jogalapja az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése, mely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elkertv-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Használatot elősegítő sütik (functional cookies) esetében az adatkezelés célja a weboldal funkcionalitásának javítása azáltal, hogy megjegyzik a felhasználó választásait, böngészőjének az adott oldalra vonatkozó beállításait, ennek eredményeként a honlap működési hatékonysága növelhető.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatkezelés időtartama a süti érintett általi törlésének időpontjáig terjed.

Teljesítményt, látogatói élményt fokozó sütik (preferences cookie) esetében az adatkezelés célja a honlap felhasználóinak azon célú elemzése, mely lehetővé teszi a honlap látogató orientált fejlesztését a felhasználói élmény növelése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatkezelés időtartama a süti érintett általi törlésének időpontjáig terjed.

Analitikai, reklám sütik (analytic / marketing cookie) célja a látogatók viselkedésének elemzése, megértése, továbbá anonim adatok gyűjtése statisztikai céllal és/vagy célzott hirdetések kiszolgálásához.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatkezelés időtartama a süti érintett általi törlésének időpontjáig terjed.

Az adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselője, a honlap működtetésével összefüggő feladatokat ellátó munkavállalói, IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója, valamint a süti kibocsátója.

Szerver naplófájl, tárhely látogatói statisztika

A sütik által elérhető információktól függetlenül a Társaság a honlapjának látogató általi használatával összefüggésben az alábbi adatokat ismerheti meg és kezelheti:

– a látogató IP címe és/vagy mobilhálózati információk,

– a böngésző típusa, verzió száma és az alapértelmezett nyelve,

– az operációs rendszer típusa, verzió száma,

– a használt eszköz típusa,

– a meglátogatott oldalak, a látogatás dátuma, időpontja, a hivatkozó honlap, ahonnan a látogató érkezett,

– az internet szolgáltató host neve és címe,

– az oldalon történő kattintások.

Az IP cím alapján a honlap megtekintésének pillanatában aktuális tartózkodási hely megállapítása is megtörténhet, változó szintű pontossággal.

A látogatottsági adatok begyűjtését részben a honlapok fejlesztéséhez használt programnyelv teszi lehetővé. Ugyanakkor egyes tárhely szoftverek automatikusan, a honlap tulajdonosától függetlenül is elvégzik a statisztikai adatok gyűjtését.

A statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás semmilyen személyes azonosító adatot nem tartalmaz, látogatóink név szerinti azonosítását nem teszi lehetővé. Ezeket az adatokat más adatforrásokkal nem egyesítjük, a gyűjtött statisztikai információkat látogatottság elemzésére, honlapunk fejlesztése érdekében használjuk.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pontja alapján az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

Az adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselője, a honlap működtetésével összefüggő feladatokat ellátó munkavállalói, IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója.

A weboldal cookie tájékoztatója
Cookie neve Cookie leírása és célja Szolgáltató Mennyi ideig tárolódik az eszközödön?
ba_vid Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaidból származó adatokról tudjuk, hogy egy felhasználótól származnak. Barion Payment Zrt. Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig.
ba_vid.xxx Célja a a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaidat követhessük két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatásod időbélyeged az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély. Barion Payment Zrt. Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig.
ba_sid Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a munkamenetedet azonosítani tudjuk honlapokon átívelően. Barion Payment Zrt. 30 percig
ba_sid.xxx Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngésződ munkamenetét (session) azonosítani tudjuk az adott honlapon belül. Barion Payment Zrt. 30 percig

Ha a cookie élettartama az utolsó frissüléstől definiált, az azt jelenti, hogy minden egyes látogatás meghosszabítja a cookie lejáratát 1,5 évvel az utolsó látogatástól számítva. A meghosszabbításból származó adatgyűjtés nem igényel hozzájárulást. Az adatkezelés a Barion Payment Zrt. jogos érdeke csalás megelőzés céljából. További információk itt.
Egyéb technológiák: A böngésző digitális újlenyomata: Célja, hogy kiszűrjűk a csaló munkameneteket a látogatói viselkedés és böngészőjük újlenyomata alapján. Segít nekünk, hogy azonosítsuk a böngészőket az egyes eszközökön. Ezt az adott weboldalon és más kereskedők weboldalain is felhasználjuk, azoknál akik használják a Barion Smart Gateway-t. További részleteket az adatkezelési tájékoztató 5.4 fejezetében találunk.

Barion által használt marketing cookie lista:

Cookie neve Cookie leírása és célja Szolgáltató Mennyi ideig tárolódik az eszközödön?
BarionMarketingConsent.xxx Célja azon nyilatkozatod tárolása, hogy hozzájárultál-e a böngészési szokásaidból származó adatok gyűjtéséhez és a vásárlási szokásaid vizsgálatához személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítse érdekében. Amennyiben a hozzájárultál, akkor a működéshez szükséges cookie-k között elhelyezett alábbi, bankkártyás csalásmegelőzési célú cookie-k által gyűjtött adatokat, böngészési szokásaidat a vásárlási szokások vizsgálatához is felhasználjuk személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítse érdekében. Barion Payment Zrt. Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig
Media and advertiser partners’ cookie Célja a Barion rendszer és az adott partner rendszerének eltérő felhasználói azonosítójának szinkronizációja, párosítása. A fenti cookie-k működésük részeként jelzik a partnerek szerverének, hogy töltse le a saját felhasználói azonosító cookie-ját a weboldal látogatójának böngészőjébe. Így a két rendszerben egyidőben, egy böngészőben keletkező azonosítók párosítva lesznek. Lásd adatkezelési tájékoztató A cookie-król részletes tájékoztatást az egyes partner cookie tájékoztatójában találod. Az ilyen célú cookie-kat használó partnerek listáját a cookie tájékoztatójukra mutató hivatkozással együtt itt találod.

A marketing cookie elhelyezése a látogató hozzájárulását igényli. A hozzájárulás hiányában a cookie nem tárolható a böngészőben. Módosítása, visszavonása a hozzájárulásnak bármikor megtehető a weboldalon. Barion Payment Zrt. a cookie segítségével adatokat gyűjt a látogatásokról; információ arról mit kattintanak, melyik termék/szolgáltatás iránt érdeklődik a látogató vagy a félbehagyott rendelésekről. Adatokat gyűjtenek modellek felépítéséhez a látogató viselkedéséről valamint személyreszabott ajánlatok és digitális hirdetések előállításához. Cél, hogy releváns hirdetések jelenjenek meg a látogatóknak olyan termékekről amiért valóban érdeklődnek. Ezek a cookiek biztosítják számunkra, hogy elkerüljük az irreleváns reklámokat és ajánlásokat és azok csak valóban releváns tartalmak legyenek amire affinis a látogató. Barion Payment Zrt. maga kezeli az információt vagy átadja szerződött média és hirdető partnereinek.[1]. Ebből a célból ezen partnerek azonosítói is eltárolásra kerülnek a Barion cookie-k mellett. A hozzájárulás ezen cookiek tárolását is lehetővé teszi. További részleteket az adatkezelési tájékoztatóban olvashatsz az adatok felhazsnálásáról.

Adatfeldolgozó partnerek

mint felhasználó a Barion Marketing Cloud-hoz és a Barion Pixelhez

  • DataMe Kft. 1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.